Thursday, March 12, 2009

SOS: Suomettuneisuuden & ryssäläisyyden linnake Suomen sosiaalidemokraatit SDP - Hävetkää!

Sosiaalidemokraatit ja kansakunnallinen häpeämme julkiseksi peruspalvelujen romuttamisesta ja monikulttuurilähiöghettojen luojista
---
Suomettuneisuuden ja ryssäläisyyden linnake Suomen sosiaalidemokraatit SDP - Hävetkää!
----------

Wednesday, October 22, 2008


Tampereen sosiaalidemokraateissa paljon epäselvän vaalirahoitusilmoituksen täyttäviä. Paljonko tulee kassaan pimeänä YH-rakennuttajilta ymv:lta?

Tampereen sosiaalidemokraateissa paljon epäselvän vaalirahoitusilmoituksen täyttäviä. Paljonko tulee kassaan pimeänä YH-rakennuttajilta ymv:lta?

Anna tukesi todelliselle puoluemafiasta irti olevalle tulevaisuutemme toivolle Seppo Lehdolle ehdokasnumerolla omalla listallaan.
Maailmalla Tampere tuli näissä vaaleissa tunnetuksi Tampereen keskustorin hakaristivaalikopistaan
http://tampereen-hakaristi-vaalikoppi.blogspot.com/Sosiaalidemokraattien kuten muidenkin puolueiden vaalirahoitus http://vaalirahoitus.blogspot.com on kuin maahanmuuttajien yritystoiminta. Se on musta kuin pesemätön .....

Wednesday, August 27, 2008


Tampereen sosiaalidemokraattien ehdokaslistalla on paljon kaikkea muuta kuin reiluja ehdokkaita: Lapsivihamielisiä ketjupolttajia ja opportunisteja

Älkäämme sulkeko silmiämme vaalijärjestelmämme epäkohdilta ehdokasasetteluissa ja vaalirahoituksen mustista aukoista - Onko puolueorganisaatioiden rahoitus demokraattista, eettistä ja suotavaa jopa pimeiden vaalikassojen avulla?
Nyt on kritiikin paikka Tampereen sosiaalidemokraattien vaaliohjelmaa koskien - Antakaa tekin palautetta oheiseen näkemyksiänne salaamatta, kiitos
----------

Tampereen sosiaalidemokraattien kunnallisvaalien ehdokaslistalla on paljon kaikkea muuta kuin reiluja ehdokkaita: Lapsivihamielisiä ketjupolttajia ja opportunisteja, jotka ovat pesiytyneet keskuuteemme leikkimään yhteisten asioiden ajajaaSopinee kysyä paljonko mm. aiemmin YH-rakennuttajina tunnetut eli mm. YH-Länsi antavat "vastikkeetonta" vaalirahaa Sdp-Tampereen tietyille tahoille ( mikä on vastikkeensa?), jotta naama on katteettomine vaalilupauksineen jälleen joka demaribussin kyljessä ja istuimessa pakkosyöttönä

Kuka päättää YH-Länsi yhtymän vaalirahojen jaosta? Miten se näkyy YH-Lännen taseessa ja tuloksessa? - Piilotetaanko vaalirahoitus markkinointikuluihin kuten ennenkin?


TAMPEREEN SOSIALIDEMOKRAATIT Reilu Tampere syntyy vain teoilla - Sen kun saisi kokea - Katteettomia lupauksia on demareilta tullut vaalikausi vaalikauden jälkeen
SDP on unohtanut että aprillipäivä on vain 1.4. joka vuosi eikä tarkoitettu otettavaksi vaalikausi kerrallaan )

Sopinee kysyä koska taataan suomalaisille asuntoja, eikä etusijalle laiteta näitä keskuuteemme tulleita hiphop-punttisiä moniosaajia, jotka monet käsittävät etupäässä Mustan Afrikan neekereiksi, somaleiksi tai islamisteiksi, eikä miksikään anniksi kansakunnallemme missään muodossa.

1. Koti kuuluu kaikilleIhmisen perustarpeista oma koti on yksi tärkeimmistä. Tampereen väestönkasvu lisää asuntojen kysyntää, minkä seurauksena Tamperetta uhkaa samanlainen hintojen nousu kuin pääkaupunkiseudulla on tapahtunut. Omaan kotiin – oli se sitten omistus- tai vuokra-asunto – pitää olla kaikilla varaa.• Asuntotuotannossa on taattava edullisten vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus- ja omistusasuntojen saatavuus.• Kaupungin kaavoituspolitiikan on tuettava sosiaalisesti monipuolisten asuinalueiden muodostumista.• Rakentamisessa otetaan huomioon esteettömyys ja elämänkaariasumisen edellytykset. Hissit on saatava joka kerrostaloon.• Asunnottomuus poistetaan riittävällä tuetulla asuntotuotannolla palveluineen.• Lähiliikuntapaikat on laitettava kuntoon, ja niiden on sijaittava asuinalueilla. Kattavan lähiliikuntaverkoston rakentamisella ja ylläpidolla edistetään koko väestön terveyttä ja tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia.• Hyvä asuinympäristö on turvallinen ja saasteeton. Kaupungin on toimillaan turvattava kotien ympäristön säilyminen viihtyisänä.


2. Työtä ja toimeentuloa = Karjala takaisin http://www.kavkaz.fi/ lienee enempi totta kuin tämä demarien ohjelma

Tampereella menee taloudellisesti hyvin. ( Sopii kysyä missä se näkyy? )

Menestys ei ole kuitenkaan pysyvää, ellei uusien työpaikkojen syntymiseen panosteta jatkuvasti. Korkeasta osaamisesta ja työvoiman saatavuudesta on huolehdittava. Hyvät ja toimivat liikenne- ja viestiliikenneyhteydet ovat yritysten toiminnan perusedellytys. Korkea työttömyysaste, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys, on yksi suurimmista sosiaalisista epäkohdista. Tampereen kaupungin on tunnettava vastuunsa työllisyyden hoidossa.• Työllisyyden parantaminen ja turvaaminen edellyttää aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Kaavoituksella on tuettava työpaikkojen syntymistä ja säilymistä.• Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennetyöttömyyden nujertamiseen mm. tukityöllistämisen laatua ja tehokkuutta parantamalla, sosiaalista yritystoimintaa tukemalla ja toteuttamalla nuorten yhteiskuntatakuu. Kaupunki lisää voimakkaasti oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia palvelutuotannossaan ja kehittää omaa kykyään toimia koulutusorganisaationa.• Ammattiopetuksen vetovoimaa tulee lisätä mm. vaikuttamalla asenteisiin ja lisäämällä oppilaanohjauksen resursseja peruskoulussa. Opinto-ohjauksella vähennetään keskeytyksiä ammattiopetuksessa.• Kaupungin on oltava aktiivisesti mukana aluekehityksen kannalta tärkeissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.• Tampereen vetovoiman säilyttämiseksi kehitetään monipuolisia ja laadukkaita koulutus- ja kulttuuripalveluita.• Tampereelle tärkeiden liikenneväylien kehittämistä on jatkettava. Päärata, Kolmos- ja Ysitie sekä lentokenttä ovat etusijalla.

3. Huolta lähimmäisestä Sosialidemokraattien arvoperinteen mukaisesti yhteiskunnan toimivuutta mitataan sillä, miten se huolehtii heikko-osaisistaan.

Yhteisvastuun pitää toimia myös käytännössä. = Saako nauraa: Tampereen kaupungin päätöksellä Ratinasta tuhottiin asunnottomien alkoholistien majoitus eli pultsarit pois näkyvistä linja jatkuu. Mutta ei ole asuntoja monille muillekaan asunnottomille suomalaisille. - Kysymys: Montako asunnotonta neekeriä tunnette?

• Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy on otettava painopistealueeksi. • Sosiaalihuollon resursseja suunnataan erityisesti lapsiperheille ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen.• Varhaisella puuttumisella vähennetään huostaanottoja vähintään kolmanneksella.• Laitoksissa ja palveluasunnoissa on henkilöstön määrän oltava tasolla, joka takaa hyvän hoivan. Tämä merkitsee, että luonnollisen poistuman lisäksi Tampereella on hoivahenkilöstön määrää lisättävä vähintään tuhannella vuosikymmenen loppuun mennessä.• Hoitoketjut on laitettava kuntoon. Leikkausjonot puretaan ja hoitotakuu toteutetaan.• Vanhus saa kotiin tarvitsemansa hoidon ja hoivan myös illalla ja yöllä.• Omaishoidon tukea sekä omaishoitajien jaksamista tukevia palveluja lisätään.• Peruskoulun luokkakoot pidetään pieninä ja opetuksen taso korkeana. Erityisopetuksen ja oppilashuollon resursseja on suunnattava alueille, joissa tarve on suurin.• Toteutetaan eheytetty koulupäivä.• Kouluterveydenhuoltoon on saatava lisää lääkäreitä ja hoitajia.• Koulukuraattoreiden sekä -psykologien määrää lisätään sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa.• Hyvinvointineuvolat ulotetaan koko kaupungin alueelle.• Päivähoidossa pienennetään ryhmäkokoja ja ylipaikat poistetaan vuoden 2008 huhtikuuhun mennessä. Koilliselle ja läntiselle päiväkotialueelle rakennetaan siirtokelpoiset päiväkodit.• Jokaiselle alle 25-vuotiaalle taataan opiskelu- työ- tai harjoittelupaikka.• Sosiaalinen luototus käynnistetään vuoden 2008 alussa.• Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut pidetään kohtuuhintaisina. Osana tilaaja-tuottaja -mallia selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön kunnallinen kulttuuriseteli4. Joukkoliikenne nousuunJoukkoliikenteen suosiminen on kestävän kehityksen edellytys. Ilmaston muutoksen vastaisessa taistelussa joukkoliikenne on avainasemassa. Joukkoliikenteen vetovoimaa on parannettava myös ihmisten tasavertaisen liikkumisen turvaamiseksi.• Kaupungin liikennelaitoksen lipunhintoja tulee alentaa neljänneksellä palvelutasosta tinkimättä.• TKL:ltä ostetaan enemmän palveluita vuorotiheyden parantamiseksi erityisesti ruuhka-aikoina. Ikäihmisen liikkumismahdollisuuksia parannetaan palvelulinjoja ja -aikaa lisäämällä. Alennuspolitiikassa työkyvyttömyyseläkeläiset on rinnastettava muihin eläkeläisiin.• Keskeisille liikenneväylille toteutetaan joukkoliikennekaistat liikennevaloetuisuuksineen.• Raideliikenteen kustannuslaskelmat, rahoitus- ja rakennussuunnitelmat sekä aikataulu raportoidaan kaupunginvaltuustolle tammikuussa 2008.• Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa joukkoliikenne on sovitettava yhteen palveluiden kanssa.


5. Kunnan työ kunniaan = Ei se silti pitäis tarkoittaa että Tampereen kaupunki hukkaa rahoja tarkoituksellisesti edestakaisin teitten repimiseen auki ja kiinniKunnan työ on yhtä arvokasta ja kilpailukykyistä kuin mikä tahansa muukin.
Työnantajan suurin voimavara ´ja tuloksen tekijä on henkilöstö. Uuden toimintamallin läpiviemisessä avainasemassa on motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Hyvän työnantajan imago takaa, että kaupunki on haluttu työnantaja ja henkilöstöä saadaan.• Tampereen kaupunki luottaa kykyihinsä tuottaa palvelut laadukkaasti ja edullisesti, eikä ulkoista perusteettomasti palvelutuotantoaan. Kaupunki ei myy omaisuuttaan eikä toimintojaan tarkoitushakuisesti. Sähkölaitos ei ole kaupan.• Uusi toimintamalli ei saa johtaa hallinnon ylipolitisoitumiseen eikä poliittisin perustein perustettuihin virkoihin tai toimiin.• Motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota koulutuksen, työssä oppimisen, palkkapolitiikan ja johtamisen keinoin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Työtehtäviä on kehitettävä monipuolisen osaamisen suuntaan niin, että henkilöstö otetaan aidosti mukaan kehitystyöhön.• Perusteettomat pätkätyöt poistetaan.• Peruspalvelujen tuottajana pitää olla pääasiassa kaupunki.• Käytettäessä kolmannen sektorin ja yksityisiä palveluntuottajia kaupungin on järjestettävä ostopalvelujen aukoton laadun ja toiminnan seurantajärjestelmä kuntalaisten samanarvoisuuden turvaamiseksi.• Kaupunki ei irtisano eikä lomauta henkilöstöään taloudellis-tuotannollisista syistä.• Kaupunki ei käytä vuokratyövoimaa. Tarvittavat sijaiset palkataan vakinaisiin työsuhteisiin.• Muutostilanteissa kuullaan henkilöstöä nykyistä enemmän.6. Valta kuuluu kansalle ( Missä se kansa on ja miten se vallanjako-oppi toteutuu, kun puoluejyrät valitsevat ehdokkaat? - Arvallakin saanee puolueettomampia ja osaavampia ehdokkaita )Ihmisten on voitava vaikuttaa lähiympäristöönsä paitsi kansalaisina ja äänestäjinä myös palveluiden käyttäjinä, työntekijöinä, kuluttajina ja asuinyhteisön jäseninä. Kun ihmiset toimivat verkostoissaan ja yhteisöissään kunnissa ja alueellisesti, demokratia vahvistuu. Kansalaisjärjestöjen työ on demokratian toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.• Kansalaisten tulee voida ottaa kantaa pormestariehdokkaisiin kunnallisvaaleissa. Kabinettipolitiikalla ei saa olla sijaa pormestarin valinnassa.• Alueelliset palvelufoorumit käynnistetään nopeasti. Palvelufoorumien esitykset ja näkemykset tulee ottaa huomioon kaupungin päätöksenteossa.• Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä on parannettava.7. Terve talous


Vakaa kuntatalous on tavoiteltava asia mutta ei itseisarvo.

Verotuksen tulee olla tasolla, joka takaa riittävät ja laadukkaat palvelut. Palvelutuotannon tehokkuuteen kiinnitetään huomiota ja asiakaspalvelua kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. Liikelaitosten tuotto-odotukset mitoitetaan maksupolitiikan tasaamiseksi neljän vuoden periodeille.

Tamperelainen Seppo Lehto opettaa kansakuntia muslimit mukaanlukien kunnioittamaan perusoikeuksiamme ilmaista itseämme ja kansakunnallisia arvojamme:
- - - Suosittelememme suosimaan suomalaisuutta edistäviä arvoja puoluepyrkyrien sijaan mm. http://tampereen-toivo.blogspot.com Seppo Lehto Tampere Toivoa paremmasta

--------------

Saturday, May 17, 2008


Sosiaalidemokraatit kiittävät Marsalkka Mannerheimia loistavasta Voitonpäivästä 16.5.1918 ja punaisen Suomen lyömisestä Kiitos valkoiselle armeijalle

Sosiaalidemokraatit kiittävät Marsalkka Mannerheimia loistavasta Voitonpäivästä 16.5.1918 ja punaisen Suomen lyömisestä Kiitos valkoiselle armeijalle


palaute: palaute@sdp.fi, liisa.jaakonsaari@eduskunta.fi, sosiaalidemokraatit(at)gmail.com

Kommunisteilla ja monikulttuurisuususkovaisilla hölmöillä on kovat ajat edessä:


Monikulttuuriuskovaisilla on vaikeat ajat vaikka valtionsyyttäjä Mika Illman yrittäisi asiaa ajaa kuin käärmettä pyssynpiippuun:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200805167663615_uu.shtml

Jalkapalloturnaus keskeytyi tappeluun Kuopiossa
16.5.2008 16:37

Monikulttuurinen jalkapalloturnaus sai ikävän lopun perjantaina Kuopiossa, kun se jouduttiin keskeyttämään tappelun vuoksi.

Turneen toisen välieräottelun jatkoajalla puhkesi kahina IFG Kuopion ja FC Irakin joukkueiden pelaajien välillä. Kuopiolaisjoukkueet koostuivat paikallisista maahanmuuttajista.

Koska tilanne ei rauhoittunut, päättivät ottelun erotuomari ja järjestäjät keskeyttää ottelun lisäksi koko turnauksen. Finaali ja pronssiottelu jäivät pelaamatta kokonaan.

- Ikävä tapahtuma, joka ei kuulu jalkapallokentille. Siihen asti turnaus sujui hienosti, kertoi piirijohtaja Pekka Ojala Palloliiton Itä-Suomen piiristä, joka oli mukana järjestelyissä.

Ojalan mukaan välikohtaukseen eivät osallistuneet kaikki pelaajat, sillä osa yritti rauhoitella riehujia. Väkivaltaisuudet alkoivat eräästä kamppailutilanteesta. Ojalan mukaan IFG Kuopion pelaaja katsoi, että häntä oli rikottu tilanteessa. Kun erotuomari ei viheltänyt vapaapotkua, pelaaja kimpaantui ja kahina alkoi.

Turnauksessa ehdittiin pelata 25 ottelua ennen keskeytystä. Turneeseen osallistui 15 joukkuetta, jotka koostuivat pääasiassa maahanmuuttajista. Myös Kuopion poliisien joukkue pelasi turneessa, mutta ei ollut enää paikalla välikohtauksen aikana.

Monikulttuurinen jalkapalloturnaus järjestettiin nyt kolmannen kerran Kuopiossa. Sen yhtenä tarkoituksena on lähentää kansallisuuksia. Järjestäjät päättävät myöhemmin, pelataanko turnausta enää jatkossa.


STT

Thursday, November 23, 2006


Alpo Rusi: Ensio Laineen ja 36 muun kansanedustajan kirjallinen kysymys joulukuussa 1973: Stefanus-Lähetys r.y:n solidaarisuusmarssi vaarallinen

HS:n keskusteluista tänne Alpo Rusi demarimuistelo: Ensio Laineen ja 36 muun kansanedustajan kirjallinen kysymys joulukuussa 1973: Stefanus-Lähetys r.y:n solidaarisuusmarssi vaarallinen

Tänä päivänä sama neuvostovastaisuudella pelaaminen jatkuu aluepalautusvaatimustemme peittelynä http://www.kavkaz.fi

JÄLKIPELI: Jacob Söderman dinosaurusten hämärässä

Alpo Rusi | 23.11.2006 17:19

Oik. lis Jacob Södermanin puheenvuoro avoimuuden puutteista suomalaishallinnoissa (HS 19. 11.) on aiheensa puolesta tärkeä. Yhtenä esimerkkinä hän käytti Yleisradion toimittajaa Olli Ainolaa, joka on vuosien varrella, kuten Söderman toteaa, ”kokeillut suomalaisen hallinnon valmiutta avoimuuteen”.

Hallinnollinen salailu liittyy läheisesti yleensä avoimuuteen, sen puutteisiin, ja sananvapauteen. Söderman ottaa aivan oikein esimerkiksi tutkivaa journalismia tekevän toimittajan. Toimihan hän Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajanakin 2003–05.

Noina vuosina tosin yleistyivät Suomessa hallinnollisista vuodoista syntyneet ”Trial by media” -oikeudenkäynnit julkisessa sanassa. Pitäisinkin yhtenä oikeusvaltion kannalta huolestuttavana suuntauksena sitä, että poliiisihallinnosta vuodetaan keskeneräisiä tutkinta-asioita medialle.

Sattumoisin juuri toimittaja Ainola on niittänyt mainetta myös tällaisen ehdottomasti salassa pidettävän esitutkintatiedon vastaanottajana ja levittäjänä.

Hyvän hallinnon kriteereihin kuuluu paitsi avoimuus myös se, että salassapidettävä tieto kyetään pitämään vain niiden tiedossa, joille laki yksiselitteisesti tällaisen tiedon määrää annettavaksi. Toivottavasti Söderman kiinnittäisi nyt jälkikäteen näihinkin yksilön oikeusturvan kannalta tärkeisiin seikkoihin huomiota.

Suomessa on hallinnon salailun ohella ongelmia lähimenneisyyden salojen availussa. Erityisen suuri tarve olisi avata kylmän sodan kauden suljetut kansiot ja arvioida, missä määrin keskuudessamme elää tuon ajan mielipidevainon uhreja ja sananvapauden kahlitsijoita.

Tiedämme nykyisin, että Neuvostoliitto pyrki kaikin keinoin rajoittamaan maansa ihmisoikeusloukkauksien käsittelyä suomalaisessa julkisessa sanassa. Pienempikin arvostelu leimasi asianomaisen ”neuvostovastaiseksi”, mistä seurasi hallinnollisia rangaistuksia tai poliittista syrjintää. Tässä sen apulaisina toimivat monet suomalaispoliitikot ja hallintojyrät.

Otan esille yhden esimerkin.

Ensio Laineen ja 36 muun kansanedustajan kirjallinen kysymys joulukuussa 1973 (KK 295/1973 vp) tiedusteli:

”Onko hallitus tietoinen Stefanus-Lähetys r.y.:n toimeenpanemasta ’solidaarisuusmarssista’ ja vihamielisestä propagandasta, jonka tarkoituksena on vahingoittaa Suomen ja Neuvostoliiton suhteita ja joka on ristiriidassa YYA-sopimuksen ja rauhansopimuksen 8. artiklan kanssa, ja jos on, mihin toimenpiteisiin Hallitus aikoo ryhtyä maamme kansallisten etujen vastaisen Neuvostoliitolle ja muille sosialistisille maille vihamielisen propagandan ja toiminnan estämiseksi.”

Kirjelmän allekirjoittajina olivat Skp:n puheenjohtajistosta Aarne Saarinen ja Taisto Sinisalo, Skdl:n puheenjohtaja Ele Alenius, muista kansanedustajista muun muassa Sdp:n Erkki Liikanen, Matti Ahde, Osmo Kaipainen, Kaisa Raatikainen – ja Jacob Söderman.

Kirjallisen kysymyksen tarkoitus oli estää pienen katulähetystyötä tekevän kristillisen järjestön tapaninpäiväksi suunnittelema mielenosoitusmarssi. Samalla järjestö tavallaan ilmiannettiin julkisesti Neuvostoliitolle. Kirjelmän mukaan Stefanus-Lähetys oli aktiivinen Neuvostoliiton-vastaisen propagandan järjestäjä, joka lisäksi oli ”syyllistynyt” raamattujen salakuljetusyrityksiin.

Löytyneiden asiakirjojen mukaan sekä KGB:n että DDR:n turvallisuuspoliisin Stasin edustajat Helsingissä tekivät 1970-luvulla yhteistyötä ”neuvostovastaisuuden” kitkemiseksi suomalaisesta julkisuudesta ja poliitiikasta. Stefanus-Lähetyksen toiminnan häiritseminen saattoi olla seurausta tästä painostuksesta.

Södermanin uskottavuutta sananvapauden puolustajana parantaisi rehellinen selvitys niistä motiiveista ja taustoista, jotka liittyivät vaikkapa Stefanus-Lähetyksen vähäpätöisen mielenilmaisun torjuntaan noin järeällä tykistöllä. Eikö Stefanus-Lähetys pikemminkin osoittanut harvinaista rohkeutta ottaessaan kantaa ihmisoikeusloukkauksiin naapurimaassamme, jossa oli vallassa repressiivinen kommunistihallinto?

Eikö olisi aika avoimesti arvioida noita vaikeita kylmän sodan vuosia, jotta syyttömistä ei tehtäisi uhreja ja pahimmassa tapauksessa vielä uhreista syyllisiä? Vain näin voimme uskottavasti arvioida oman aikamme salailukulttuuria.

Vai lienemmekö jo ”hallinnollisessa hämärässä, dinosaurusten maailmassa”, kuten Söderman kirjoituksensa lopettaa. Olemme varmasti, jos lähimenneisyys jätetään käsittelemättä rehellisesti.

Alpo Rusi
valtiotieteen tohtori, suurlähettiläs

Monday, September 04, 2006


Sosiaalidemokratian anti kepulien, komujen ja hurrien kera. Kysymme mitä se on? Maksajan rooli ilmeisesti, eikä mitään muuta?


Ulosotto - Ulosoton muutoksia - Palkan, eläkkeen ja muun toistuvaistulon ulosmittaus 1.1.2007 alkaen

Palkan, eläkkeen ja muun toistuvaistulon ulosmittaus 1.1.2007 alkaen

Palkasta ja muusta tulosta pidätettävän ja ulosottoviranomaiselle maksettavan määrän laskeminen eri tapauksissa

Palkalla tai muulla tulolla tarkoitetaan ulosmittauksessa nettopalkkaa tai -tuloa eli sitä määrää, joka jää jäljelle, kun veron ennakonpidätys ja sitä vastaavat muut pidätykset on tehty.

Ulosottovelalliselle jätettävä niin sanottu suojaosuus on vuoden 2007 alusta 19,50 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 7,00 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön (esimerkiksi lapsen) osalta.

Velallisen suojaosuuteen (19,50 euroa päivässä) lisätään 7 euroa päivässä jokaisen hänen elatuksensa varassa olevan henkilön osalta. Velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärä on mainittu maksukiellossa, jonka ulosottoviranomainen on lähettänyt palkan tai muun tulon maksajalle.

Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus niiden päivien lukumäärällä, jolta pidätyksen kohteena oleva palkka tai muu tulo maksetaan. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30.

1. Jos palkan tai muun tulon määrä on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään

Jos velalliselle maksettava palkka tai muu tulo on pienempi kuin edellä kerrotulla tavalla laskettu suojaosuus, velallisen palkasta tai muusta tulosta ei ulosmitata mitään. Tällöin maksukielto palautetaan ulosottoviranomaiselle.

Esimerkkejä

Velallisen oma suojaosuus on 585 € kuukaudessa (30 x 19,50 = 585)

Velallisen oma ja yhden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 795 € kuukaudessa (30 x (19,50 + 7) = 795)

Velallisen oma ja kahden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 1 005 € kuukaudessa (30 x (19,50 + 7 + 7) = 1005)

2. Tulorajaulosmittauksessa ulosmitataan palkan tai muun tulon ja suojaosuuden erotuksesta kaksi kolmasosaa (2/3 x (palkka – suojaosuus))

Jos palkka tai muu tulo on suurempi kuin edellä kerrotulla tavalla laskettu suojaosuus mutta pienempi kuin kaksi kertaa tämä suojaosuus, pidätetään kaksi kolmasosaa (2/3) palkan ja suojaosuuden erotuksesta.

Esimerkki

Velallisen palkka on 900 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 585 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1 170 euroa. Velallisen palkka on suurempi kuin suojaosuus mutta pienempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 2/3 palkan (900 euroa) ja suojaosuuden (585 euroa) erotuksesta eli (2/3 x (900-585) =) 210 euroa.

3. 1/3-ulosmittauksessa ulosmitataan yksi kolmasosa palkasta tai muusta tulosta

Jos palkka tai muu tulo on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, pidätetään yksi kolmasosa (1/3) palkasta tai muusta tulosta.

Esimerkki

Velallisen palkka on 1 200 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 585 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1 170 euroa. Velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 1/3 palkan (1 200 euroa) määrästä eli (1/3 x 1 200 =) 400 euroa.

4. Vuoden 2009 alusta käyttöön otettavassa asteikkoulosmittauksessa ulosmitataan yhtä kolmasosaa suurempi osuus palkasta tai muusta tulosta

Jos palkka tai muu tulo on suurempi kuin neljä kertaa suojaosuus eli esimerkiksi yksinäisellä henkilöllä 2 340 euroa, siitä ulosotossa pidätettävä prosenttiosuus määrätään yhtä kolmasosaa ankaramman asteikon mukaan. Tätä asteikkoa koskeva valtioneuvoston asetus on tarkoitus antaa syyskuussa, ja se tulee voimaan vuoden 2009 alusta.

Voimassa olevat suojaosuudet

Päivitetty 12.6.2006

Friday, November 11, 2005


Suomen Sosiaalidemokraatit ja demaripolitiikan kritiikkiä presidentinvaaleihin 2006


Sotasyyllisyysasian kieltäminen uupuu SDP-puolueelta kuten muiltakin puolueilta tyystin, kun faktaa ja tosiaa on se, että miehittäjä-Ryssä = Russian federation miehittää vieläkin valtiollisen tunnustetun itsenäisyytemme alun alueitamme Kalastajasaarennon, Petsamon, Sallan, Kuusamon, Karjalan ja Suomenlahden saarten osalta
Samoin Suomen olisi pitänyt pyrkiä jatkosodan jälkeen välittömästi syntyvä Naton jäseneksi kiireellisillä konsultaatioilla kuten myös aktiviisina Marshall-avun suhteen oltaisiin näin vältytty Suomen taudilta ja suomettuneisuudelta, niin oltaisiin voitu olla allekirjoittamatta ko. Pariisin miehityssopimusta 1947 alueriistoja koskevilta osin ja oltaisiin suoraan juridisesti vähintään joko samassa tilanteessa, kuin Japani Kuriilien saarien osalta tai peräti paremmassa kokonaisena Suomena.
Sotasyyllisyysasian kieltäminen Suomen osalta ja syyllisen osoittaminen miehittäjä-Ryssäksi viime sodissamme uupuu SDP-puolueelta kuten muiltakin ryssäläisiltä suomettuneiltä puolueiltamme tyystin ja sitä taustaa vasten kansallisvarallisuutemme palautusvaateet miehittäjä-Ryssän sotarikosten ja alueriistojen jäljiltä. Ainoa sotasyyllinen viime sotiinhan oli Neuvostoliitto = Sovjet-Ryssä, nykyinen ns. "Venäjän federaatio", joka samaan aikaan on pyrkinyt hajoittamaan federalisminsa suorilla presidentti Vladimir Putinin nimittämillä kuvernööreillä ja terrorisoimalla erilaisia alueellisia kansallisia enemmistöjä ja vähemmistöjä kuten mareja ja jopa tunkeutuen tsetseeniinialueille kansanmurhaa ja sotarikoksia tehden, jne.

Tamperelainen Seppo Lehto

05.11.2005
ProKarelia


SOTASYYLLISYYS LOPULTA PURETTAVA

Juri Komissarov eli Juri Derjabin ottaa Kalevassa esiin ns. sotasyyllisyysasian. Juri Derjabinin mielestä Suomen oli välirauhansopimuksen perusteella rangaistava sodasta vastuussa olevia. Hän ei siten yhdy dosentti Hannu Rautkallion ja MEP, tohtori Lasse Lehtisen väitteisiin ns. sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kotimaisuudesta.

Olennainen kysymys ns. sotasyyllisyysasiassa on se, kuka tai ketkä olivat sotaan syyllisiä ja tuomittiinko oikeat syylliset Suomen perustuslain mukaisessa järjestyksessä. Suomen kansa oli valinnut johtajansa perustuslain mukaisesti. Samoin sotaan liittyvät päätökset tehtiin perustuslain mukaisesti.

Kysymyksenasettelu siten kuuluu, oliko Suomen kansa syyllinen sotaan vai joku muu taho. Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuussa 1939 valloitusperustein. Sen vuoksi Kansainliitto erotti sen jäsenyydestään. Sodan aloittamisen teki mahdolliseksi Neuvostoliiton ja Saksan välinen Molotov-Ribbentrop –sopimus lisäpöytäkirjoineen. Toinen todennäköinen sodan mahdollistaja oli Stalin-Churchill –sopimus 15.10.1939.

Suomi ei ollut sodan aloittaja, ei edes sen provosoija. Stalinin johtama NL oli yksin syyllinen sodan aloittamiseen ja myöskin jatkosodan syntymiseen. Sotasyyllisinä tulee siten tuomita Stalin ja hänen lähimmät apurinsa.

Keskeisin kysymys ei ole se, olivatko ns. sotasyyllisyystuomiot kotikutoista tai neuvostopainostusta. Niiden lähtökohtana joka tapauksessa oli sama lähde: Stalin ja hänen valtakuntansa. NL:lle ja länsiliittoutuneille voidaan sälyttää täysi vastuu sotaan syyllisten tuomitsemisen vaatimuksesta Pariisin rauhansopimuksessa vastoin totuutta ja tiedossa olevia faktoja.

Mikä oli Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden motivaatio siihen, että Suomen johtajat tulisi tuomita sotaan syyllisinä? NL:n motivaationa oli oman sotasyyllisyyden ja hyökkäyssodan vastuun häivyttäminen ja käsittämättömän suurten sotakorvausten vaatimismahdollisuus. Lännen intressissä oli mm. NL:lle annetun valtavan lend-lease –avun tekeminen jollakin tavoin oikeutetuksi.

Jopa Derjabin on valmis antamaan anteeksi ns. sotasyyllisille. Ei syyttömille tarvitse antaa anteeksi. Mutta heidän väärät tuomionsa tulee purkaa. Sotasyyllisyyslaki tehtiin perustuslain vastaisessa järjestyksessä, ei se siten ole voinut edes olla Suomen perustuslain mukainen.

Derjabin antaa viitteen siitä, miten purkuasiassa asiassa tulee edetä viittaamalla mm. Pariisin rauhansopimukseen. Suomi on jo aiemmin Koiviston aikana yksipuolisesti tulkinnut Pariisin rauhansopimuksen eräitä artikloita. Suomen on tulkittava rauhansopimuksen sotaan syyllisyyspykälää uudelleen ja todettava, ettei Suomi ollut sotiin syyllinen, joten ei Suomen johtajia voida tuomita sotaan syyllisinä. Eiväthän he olleet mitään sotarikollisia.

Miksi Suomen presidenttiehdokkaat ovat toimettomia ns. sotasyyllisyysasiassa? Miten Suomen intressiä palvelee se, että Suomea yhä maailmassa pidetään sotaan syyllisenä? Syylisyys-kysymys on suurin este myös Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamiselle.

On oikeusvaltiolle häpeällistä, että sen pelastaneita sodanaikaisia johtajia pidetään sotiin syyllisinä, eikä kotimaiset johtajat tee mitään asian korjaamiseksi. Pitäisikö tässäkin asiassa idästä tulla vahva aloite, suorastaan ukaasi asian toteuttamiseksi, ennen kuin siihen rohjettaisiin kajota.PS: Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.
...................................................
Esiintuotuja asioita valaisevia linkkejä:
1) - Marin mareja sortava presidentti syyttää Helsingin Sanomia kansainvälisen oikeuden rikkomisesta
http://www.suri.ee/press/fin/0125fi.html

2) - Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus - Информационный Центр Финно-Угорских Народов
http://www.suri.ee/

3) Prokarelia http://www.prokarelia.net

4) - Prokarelia blogi kertoo siitä mistä muut vaikenee: http://prokarelia.blogspot.com/

5)- Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. ja yhdistyksen tavoitteet:
http://www.kavkaz.fi/tavoitteet.html

6) - Suomettuneisuuden ajan pääministeri ja suomettaja = ryssittäjämme Pertti Paasio
http://perttipaasio.blogspot.com/

7) - Suomisyöjä Juri Komissarov eli suurlähettiläs Juri Derjabin, suomalaistsuhnien koirakouluttaja ja opastaja siihen kuinka miehittäjää rahoitetaan, nöyristellään ja ohjataan Suomen valtion ja kansakunnan varallisuutta miehittäjä-Ryssän hyväksi erilaisilla lähialueyhteistyömäärärahoilla ja vastikkeettomilla avustuksilla Antakaa oheiselle sivustolle kommenttejanne. On aivan varmaa että ryssäkoiramme Moskovassa lukevat ko. palstaa: http://juriderjabin.blogspot.com/

8) - Suomen kansakunnan pahinta A-lk:aa syksyltä 1991 ulkoministeri Paavo Väyrynen, joka yritti vielä syksyllä 1991 epätoivoisesti solmia uutta YYA-sopimusta presidentti Mauno Koiviston kanssa, siinä onnistumatta, kun toista osapuolta ei löytynyt ko. hankkeelle. Samoin vaatimukset miehitysalueiden palauttamisesta jätettiin tekemättä Moskovan hallinnon edustajille eli Boris Jeltsinille ja uudelle duumalle ko. aikaan julkisesti, kun samaan aikaan suuri osa muista entisistä Ryssän miehitysalueista irtaantui: Ukraina, Kazastan, Baltian maat jne. http://paavovayrynen.blogspot.com/
......................................................................................

Järkyttävää on myös Otava kustannusyhtiön sivuilla olevan historiamme väärentäminen ilmeisen suomettuneiden ryssäläistemme taholta, kun on Suomen rajat leikattu jo 1920-1940 väliseltä ajalta stalinismin rikosten mukaisiksi silvotun tynkä-Suomen mukaisiksi. Olkaa hyvä ja antakaa näille ryssäläisille tsuhnakoirillemme palautetta:
http://www.otava.fi/kirjat/kampanjat/suomen_lapset/kysy_pois/fi_FI/kysy_pois_lomake/

Kiitos antamastanne palautteesta näille capaka-koirille Tehtaankadun varjosta.


---